Druga Wypłata

...Bo wierzymy że można mieć lepsze życie

Polityka Prywatności

Polityka prywatności serwisu „Projekt Druga Wypłata

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu znajdującego się pod adresem, ,,http://drugawyplata.pl’', a także wszystkich subdomenach tego adresu, akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z serwisu ,,Projekt Druga Wypłata’' obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nigdy nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych uczestników naszego serwisu.

Zawsze masz prawo do zmiany swoich danych lub usunięcia z naszej bazy. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności,  nie rejestruj się w naszym serwisie i nie udostępniaj nam żadnych danych dotyczących Twojej osoby.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisu  możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię, adres e-mail, telefon kontaktowy. W szczególnych przypadkach, możesz zostać poproszony o dokładniejsze dane, które będą niezbędne w celu realizacji zamówionej usługi.

Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły jeśli niepodane dane są wymagane do jej poprawnego wykonania.

Niezapowiedziane Wiadomości

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskaliśmy dzięki działalności związanej z serwisem. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu (np. raporty, dodatkowe materiały szkoleniowe i promocje) oraz niekomercyjne jak i komercyjne emaile.

Każdy użytkownik serwisu, który wykupi autoresponder AIOP, jest nazywany Partnerem DW. Partner DW może stworzyć dla siebie swój link partnerski kierujący na stronę www.partner.drugawyplata.pl. Dzięki programowi, który działa na tej stronie, buduje swoją własną listę adresową na swoim autoresponderze AIOP. 

Każda osoba, która podaje swój adres email na stronie www.partner.drugawyplata.pl zgadza się na to, że jej adres trafia na listę Partnera DW, który skierował ją na tą stronę, oraz na listę tak zwaną Ogólną Projektu DW.

Lista Ogólna to lista wszystkich osób, które podały swój adres email na stronie www.partner.drugawyplata.pl wraz z informacją kto był osobą polecającą. Lista ta zbierana jest na autoresponderze należącym do twórców Projektu Druga Wypłata.

Do listy Ogólnej wysyłane są wiadomości związane z działalnością Projektu DW, informacje o wydarzeniach, materiały szkoleniowe, inne wiadomości niekomercyjne jak i wiadomości komercyjne.

Zanim do listy Ogólnej zostanie wysłana jakakolwiek wiadomość komercyjna, dowiadują się o tym Partnerzy DW. Informacja o tym, że twórcy Projektu Druga Wypłata planują wysłanie wiadomości komercyjnej zostaje wysłana do Partnerów DW za pośrednictwem autorespondera w formie emaila. Partnerzy DW mają zawsze pierwszeństwo skorzystania z oferty komercyjnej zanim ona zostanie wysłana do całej listy Ogólnej, a więc także do osób, będących na tej liście z ich polecenia.

Jeśli Partner DW zdecyduje się skorzystać z oferty komercyjnej i sam zakupi produkt/usługę, która bedzie tam promowana, zanim oferta ta zostanie wysłana do listy Ogólnej, wtedy Twórcy Projektu DW wysyłając wiadomość komercyjną do listy Ogólnej umieszkają w nim link partnerski do promowanego w emialu produktu komercyjnego tego Partnera DW, w taki sposób, że wszystkie osoby, będące na liście Ogólnej z jego polecenia otrzymają link do produktu komercyjnego tego Partnera DW, ponieważ był on ich osobą polecającą. Pozostałe osoby otrzymają link partnerski Twórców Projektu Druga Wypłata.

Promując link partnerski umieszczony na stronie www.partner.drugawypata.pl zgadasz się na powyższe warunki.

Podając swoje dane na stronie www.partner.drugawyplata.pl zgadzasz się na otrzymywanie wyżej wymienionych wiadomości w opisanej formie.

Cookies (Ciasteczka)

Serwis ‚Projekt Druga Wypłata’ wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies zapewniają także prawidłowe funkcjonowanie współpracy z partnerami serwisu. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Skrypty Trackingowe

‚,Projekt Druga Wypłata” korzysta z różnych systemów trackingowych np. Google Analytics, oraz narzędzia śledzenia konwersji i aktywności uzytkowników na stronie.

Druga Wypłata © 2015 Polityka Prywatności Frontier Theme